Quickscan Flora Fauna

[ezcol_1half]Een quickscan Flora en Fauna is een eerste verkenning van een locatie op het voorkomen van beschermde flora en fauna. In Nederland wordt natuur op twee manieren door wetgeving beschermd: op soortniveau en op gebiedsniveau. Vooral de bescherming van planten en dierensoorten door de wet Natuurbescherming is iets waar u al gauw mee in aanraking komt bij bouw en andere werkzaamheden. Met een quickscan kan OneNature snel verkennen of uw werkzaamheden verplichtingen met zich meebrengen vanuit de relevante wetgeving.

Een goede planning is vaak al voldoende om probleemloos aan de gang te gaan. Tijdig ons inschakelen kan dan veel problemen voorkomen. Ook kunnen wij indien nodig maatregelen nemen om negatieve effecten op natuur te voorkomen of te verzachten: de zogenaamde mitigerende maatregelen. Waar nodig verzorgen wij ook de ontheffingsaanvragen. Een vast onderdeel van onze adviezen is het ecologische werkprotocol. Hierin wordt duidelijk beschreven hoe en wanneer de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Hierdoor komt u nooit voor verassingen te staan.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Wetegeving Flora Fauna[/ezcol_1half_end]