Hoe meer dood, hoe meer leven.

Een niet alledaagse plek voor een verhaal over ecologie: de Strijdkreet van het Leger des Heils. Een leuk verhaal voor het themanummer Pasen van Willemijn de Jong, naar aanleiding van een interview met mij. Een verhaal over de dood in de natuur en hoe dit vooral nieuw leven betekent: https://www.legerdesheils.nl/geloven/artikel/hoe-meer-dood-hoe-meer-leven

Jan ten Hoopen