Grolleman Coldstore verkrijgt BREEAM certificaat ‘very good’

[ezcol_3quarter]In Apeldoorn wordt het bedrijventerrein De Ecofactorij ontwikkeld. Op dit bedrijventerrein staat duurzaamheid centraal. Grolleman Coldstore is een van de bedrijven die zich hier heeft gevestigd. Voor de BREEAM-certificering van de door Grolleman Coldstore geplande nieuwbouw adviseert OneNature op de onderdelen Landgebruik en Ecologie, Wat 6 en POL7. De BREEAM certificering richt zich op duurzaamheidsprestaties van onder andere nieuwbouw. Ecologie en landgebruik is hierin een belangrijk onderdeel.

Belangrijke aandachtspunten zijn bescherming van de aanwezige flora en fauna, effecten op de nabijgelegen Ecologische hoofdstructuur (EHS), de natuurlijke inrichting van het terrein, natuurvriendelijke verlichting en waterbesparing. In 2013 heeft OneNature hier inventarisaties uitgevoerd die de basis vormen voor de voorgestelde maatregelen. Een groot deel van het terrein wordt nu ingericht als natuurterrein waarbij inrichting en beheer worden afgestemd op het aangrenzende Natura 2000 gebied en de EHS. Belangrijke aandachtssoorten zijn vleermuizen, libellen, vlinders en broedvogels.

Op 21 November is voor de ontwerpfase het ‘Very Good’ certificaat toegekend. In 2015 zullen door OneNature voor de eerder genoemde onderdelen de puntjes op de i worden gezet voor het definitieve certificaat[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]BREEAM[/ezcol_1quarter_end].