Boomklimmen

[ezcol_1half] Wij gaan regelmatig de boom in om deze op flora en fauna te inventariseren. Dit doen we bijvoorbeeld om holtes te controleren op het voorkomen van vleermuizen en boommarters, of om bomen te inventariseren op insecten en zwammen. Waar nodig kan met kettingzagen en ander materieel worden gewerkt in de boom (zie ook uitvoer).[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]boomklimmen[/ezcol_1half_end]